maha: "زندگی" بـه من آموخـت . . . آدمها نـه " دروغ " می گویند نه زیر " حرفشان " می زنند . اگر " چیزی " می گویند . . . صرفا " احساسشان " درهمان لحظه سـت نبـایـد رویش " حساب " کرد
"زندگی" بـه من آموخـت . . . آدمها نـه " دروغ " می گویند نه زیر " حرفشان " می زنند . اگر " چیزی " می گویند . . . صرفا " احساسشان " درهمان لحظه سـت نبـایـد رویش " حساب " کرد
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/04/05 - 01:04 در دختر حوا · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
دیدگاه
behzad021

عالي بود اجي مهاشاعرشدي ديگه

1392/04/5 - 13:17
maha

شعر نبود داداش
ممنون

1392/04/5 - 15:58
behzad021

خخخخخخخخ دكلمه بود

1392/04/6 - 11:21