zahrajojo: بـهـتـریـن لـذتـی کـه تـوی دنـیـا هـسـت ایـنـه کـه . . . صـبـح بـیـدار بـشـی و بـا یـه اس مـتـوجـه بـشـی یـه نـفـر خـیـلـی دوسِـت داره . . . بـرای یـه نـفـر مـهـمـی . . . یـه نـفـر هـسـت کـه هـمـیـشـه نـگـرانـته . . . اونـوقـت ِ کـه زنـدگـی مـعـنـا پـیـدا مـیـکُـنه
بـهـتـریـن لـذتـی کـه تـوی دنـیـا هـسـت ایـنـه کـه . . . صـبـح بـیـدار بـشـی و بـا یـه اس مـتـوجـه بـشـی یـه نـفـر خـیـلـی دوسِـت داره . . . بـرای یـه نـفـر مـهـمـی . . . یـه نـفـر هـسـت کـه هـمـیـشـه نـگـرانـته . . . اونـوقـت ِ کـه زنـدگـی مـعـنـا پـیـدا مـیـکُـنه
1392/04/03 - 14:14 ·
امتیاز + / امتیاز -