maha: حرمـ نفسهایتــــ مرا بهـ دنیاے دیوانگاטּ راهی می کند پادشاهی کـטּ تــو پادشاهـ قصـر دلمـ باش و مـטּ بــآنـوے قلـمرو قلـبتـــ
حرمـ نفسهایتــــ مرا بهـ دنیاے دیوانگاטּ راهی می کند پادشاهی کـטּ تــو پادشاهـ قصـر دلمـ باش و مـטּ بــآنـوے قلـمرو قلـبتـــ
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/03/29 - 00:23 در كلبه عشق توسط Mobile· 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
دیدگاه
steve

قشنگه

1392/03/29 - 00:24
maha

{-35-}

1392/03/29 - 00:26 توسط Mobile
behzad021

لايك اجي مها

1392/03/29 - 19:17
maha

ممنون داداش بهزاد

1392/03/29 - 19:41 توسط Mobile