maha: عاشــقٍ آن لحــــــظه ام، که کنارت هستــــــــم، و کودک درونـــــــم از اشتیاق با تـــو بودن، می خــــواهد زمین و زمان را بهـــم بریزد....
عاشــقٍ آن لحــــــظه ام، که کنارت هستــــــــم، و کودک درونـــــــم از اشتیاق با تـــو بودن، می خــــواهد زمین و زمان را بهـــم بریزد....
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/03/29 - 00:21 در كلبه عشق توسط Mobile· 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -
دیدگاه
behzad021

لايك اجي مها

1392/03/29 - 19:17
maha

{-35-}

1392/03/29 - 19:42 توسط Mobile