miu-miu: وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای سلام بچه ها خوب هستید من این چند وقته خیلی درگیر بودم اصلا نتونستم سر بزنم دلم خیلی خیلی خیلی براتون تنگ شده،وااااااااااااااااااای خیلی دلم براتون تنگ شده بوددددددددددددددددددددددددددددددددد!!{-49-}{-21-}{-41-}
وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای سلام بچه ها خوب هستید من این چند وقته خیلی درگیر بودم اصلا نتونستم سر بزنم دلم خیلی خیلی خیلی براتون تنگ شده،وااااااااااااااااااای خیلی دلم براتون تنگ شده بوددددددددددددددددددددددددددددددددد!!{-49-}{-21-}{-41-}
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/05/23 - 19:08 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -