barany: سومین پست هم مخصوص جملات بزرگان دین و دنیا،بازم هرروز یه جمله واسه اینکه بتونیم توی زندگیمون به کار ببریم،بازم نظر یادتون نره وا،میسی
سومین پست هم مخصوص جملات بزرگان دین و دنیا،بازم هرروز یه جمله واسه اینکه بتونیم توی زندگیمون به کار ببریم،بازم نظر یادتون نره وا،میسی
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/11/01 - 10:30 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -