barany: عزیزان من هم دیگه باید برم،بازم امشب رو به همگیتون تبریک میگم و ایشاا... که شب خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم،پس تا فردا،درود و دوصد بدرود،فعلا،یاعلی
عزیزان من هم دیگه باید برم،بازم امشب رو به همگیتون تبریک میگم و ایشاا... که شب خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم،پس تا فردا،درود و دوصد بدرود،فعلا،یاعلی
1392/10/28 - 21:06 ·
امتیاز + / امتیاز -