amin--1994: کاش اون لحظه که یکی ازت میپرسه حالت چطوره؟ومیگی خوبم کسی باشه که محکم بغلت کنه و اروم تو گوشت بگه: میدونم خوب نیستی...
کاش اون لحظه که یکی ازت میپرسه حالت چطوره؟ومیگی خوبم کسی باشه که محکم بغلت کنه و اروم تو گوشت بگه: میدونم خوب نیستی...
2 امتیاز + / 1 امتیاز - 1392/01/30 - 23:48 توسط Mobile· 2 امتیاز + / 1 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -