mona: هرگاه خداوند تورا ب لبه پرتگاه بردب او اعتماد کن...یا تورا ازپشت میگیرد یا پرواز کردن را ب تو خواهد آموخت
هرگاه خداوند تورا ب لبه پرتگاه بردب او اعتماد کن...یا تورا ازپشت میگیرد یا پرواز کردن را ب تو خواهد آموخت
1392/01/28 - 21:59 توسط Mobile·
امتیاز + / امتیاز -