ArAm: مـ ــا نمیــ ـگیــ ـم خـ ــاصیـ ـم یا شـ ـاخیــ ـم ایــ ـن مـ ـهمــ ـه تـ ــو کــ ـه خاصـ ــی یا شـ ــاخی درگیــ ـر مـ ــایــ ـی ! ایــ ـن یـ ــعنــ ـی ارزش !
مـ ــا نمیــ ـگیــ ـم خـ ــاصیـ ـم یا شـ ـاخیــ ـم ایــ ـن مـ ـهمــ ـه تـ ــو کــ ـه خاصـ ــی یا شـ ــاخی درگیــ ـر مـ ــایــ ـی ! ایــ ـن یـ ــعنــ ـی ارزش !
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/08/06 - 19:04 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
امتیاز + / امتیاز -