ghader: آغوش بعضی هــا ... علم را زيـر سوال مي برد ! آنــقــدر آرامــت مــی كــنــد ... كه هيـچ مُسكنی ... جــايش را نمی گيرد..!!!! (مادرم)
آغوش بعضی هــا ... علم را زيـر سوال مي برد ! آنــقــدر آرامــت مــی كــنــد ... كه هيـچ مُسكنی ... جــايش را نمی گيرد..!!!! (مادرم)
1392/01/28 - 15:50 ·
امتیاز + / امتیاز -