ghader: تولد و مرگ را درمانی نیست، مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم
تولد و مرگ را درمانی نیست، مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم
1392/01/28 - 15:48 ·
امتیاز + / امتیاز -