yashar392: دوست دخترم بعد از چند ماه که جواب اس ام اس و تلفن هامو نمیداد امروز اس ام اس داده میگه: سلام، خوبی گلم؟؟ دلم واست یه ذره شده:( راستی عزیزم چند روز دیگه تولدمه ، چی می خوای واسم بخری؟؟ ... ... نوشتم: یه چیز که به زیبایی خودت باشه، یه چیز که هروقت نگاش کنی قشنگ بتونی باش همزادپنداری کنی! اون: وااااای! چی هست؟؟:O من: سنگ پا قزوین! :|
دوست دخترم بعد از چند ماه که جواب اس ام اس و تلفن هامو نمیداد امروز اس ام اس داده میگه: سلام، خوبی گلم؟؟ دلم واست یه ذره شده:( راستی عزیزم چند روز دیگه تولدمه ، چی می خوای واسم بخری؟؟ ... ... نوشتم: یه چیز که به زیبایی خودت باشه، یه چیز که هروقت نگاش کنی قشنگ بتونی باش همزادپنداری کنی! اون: وااااای! چی هست؟؟:O من: سنگ پا قزوین! :|