sami59 - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
Alireza
0000-00-00

دنبال‌کنندگان

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید Alireza را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
Alireza
Alireza
نمی هراسم از اینکه این همه دعا میکنم اما تو نصیب باور خیالی من هم نمیشوی میدانم لحظه ی آخر سر میرسی درست جایکه خداوند نزدیک میشود یادت باشد خدا عاشقان را بی اندازه دوست دارد
دیدگاه · 1392/01/21 - 16:57 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Alireza
Alireza
پیچک می شـــوم وحشـــی ...! می پیچـــم به پـــر و پای ثانیه هایت تا حتی نتـــوانی لحظه ای ، بی مــــــن "بــــودن" را زندگی کنـــی . .
دیدگاه · 1392/01/21 - 16:50 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Alireza
Alireza
درد را از هر طرفش که بخوانی درد است ، دریغ از درمان که عکسش نامرد است کاش یک جایی زندگی می فروختند، آنهم به شرط چاقو این روزها به هر کی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره
دیدگاه · 1392/01/21 - 16:44 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Alireza
Alireza
آنقــدر مــــرا سرد کـــرد ؛ از خــــودش .. از عشـــق کــه حـــالا بــه جـــای دلبستن ، یــــخ بستــه ام! آهــــای !!! روی احســاســم پــا نگذاریــد لیـــز می خوریــد…
دیدگاه · 1392/01/21 - 16:44 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Alireza
Alireza
کاش کوچک بودیم !...... وقتی کوچک بودیم دلامون بزرگ بود ، ...... ولی حالا که بزرگ شدیم بیشتر دلتنگیم ، ..... کاش کوچیک می موندیم تا حرفامونو از نگاهمون بفهمن ، ..... نه حالا که بزرگ شدیم و فریاد هم که می زنیم باز کسی حرفامونو نمی فهمه
دیدگاه · 1392/01/21 - 16:43 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -