mori25 - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
سعید
1366-06-20
m - مجرد
اسلام
خراسان رضوی
رفته ام
نمی کشم

دنبال‌کنندگان

(9 کاربر)

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید سعید را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
سعید
سعید
http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn417...xohqUb.jpg
دیدگاه · 1392/02/9 - 19:15 ·
سعید
سعید
http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201209/tpn575...H2dNgR.jpg
دیدگاه · 1392/02/9 - 18:56 ·
سعید
سعید
سلام عزیز رفته ی من به تو مدیونم بابت روشن شدن چراغ تفکراتم ممنونم برای دروغ هایت ، که قدر لحظات صداقت را با آن ها فهمیدم ممنونم برای رفتنت ، که تنهایی نشانم داد جای خالیت را وبیشتر تفکرکردن برای خودم ممنونم برای بیرون کردنم از قلبت، که نشانم دادی چه قلب بزرگی داری وچه عشق هایی در آن جای میگیرد ممنونم برای لحظاتی که منتظرم گذاشتی ،که در این لحظات صبر را آموختم ممنونم برای آن زمان که با گفته هایت غرورم را شکستی ، که سخت است شکستن غرور و تو زحمتش را کشیدی ممنونم برای لحظاتی که جایم را دیگری پر کرد، که دانستم هر آنچه خدا می دهد تنها امانتی است رفتنی ممنونم برای آنکه دوستم نداشتی و می گفتی می پرستمت ، که آموختم هرگز باور نکنم جز خدا چیزی قابل پرستیدن است ممنونم برای همه چی
دیدگاه · 1392/01/31 - 14:29 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سعید
سعید
به نظر شما ، چرا ۹۹ در صد آقایان از همسرشان می ترسند ؟! الف ) چون خانوم ها ناخن بلند دارند ولی آقایان ندارند ! ب ) چون خانوم ها کفش پاشنه ۱۵ سانتی دارند ولی آقایان ندارند ! ج ) چون خانوم ها جیغ دلخراش دارند ولی آقایان ندارند ! د ) چون خانوم ها اگر با استفاده از مهمات فوق هم زورشان به شوهرشان نرسد ، فقط کافیست سرشان را از پنجره بیرون کنند و از مردم کمک بخواهند تا ظرف ایکی ثانیه ، ۱۵ مرد قلچماق به طرف شوهرشان حمله ور شوند ، ولی آقایان اگر بمیرند هم کسی به دادشان نمی رسد ! ۲- چرا آقایان زمانیکه با همسر خود قصد ورود و یا خروج از دری را دارند ، می گویند خانوم ها مقدمند و اجازه می دهند که اول همسرشان از در عبور کند ؟! الف ) چون حدس می زنند که پشت در ، یک دره ای ، خندقی ، گودالی ، چیزی باشد ! ب ) چون احتمال می دهند که از لب پنجره بالای در ، یک گلدان سنگی در حال سقوط باشد ! ج ) چون گمان می کنند که پشت در ، یک حیوان درنده و گرسنه باشد ! د ) چون می ترسند که اگر آنها زودتر بروند خانومشان در را پشت سر آنها ببندد و دیگر هم باز نکند ! ۳ – شما فکر می کنید که اگر روزی همسر مردی از طبقه شصتم
دیدگاه · 1392/01/31 - 14:24 ·