mona - 7asemon
درباره من : sheytun
 

مشخصات

موارد دیگر
mona
1372-01-01
f - مجرد
اسلام
اصفهان
دیپلم
نمی کشم
w7722i
yahoo.com

دنبال‌کنندگان

(31 کاربر)

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید mona را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
mona
mona
مرا در گورستان سگان دفن کنید تا کمی در میان باوفایان عالم باشم.دکتر شریعتی
دیدگاه · 1392/01/25 - 21:00 ·
mona
mona
تنهایی را نوازش کردم اوهم مرا ب آغوش کشید تلاش بی فایده است دیگر حاضر ب جدایی ازمن نیست
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:58 ·
mona
mona
دوری ودوستی کدام است.افسانه ها را رهاکن فاصله هایند که عشق را میبلعند من اگر نباشم دیگری جایم را میگیرد ب همین سادگی
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:57 ·
mona
mona
آرزویم برایت این است در میان مردمانی که میدوند برای زنده بودن آرام قدم برداری برای زندگی کردن
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:53 ·
mona
mona
نمیدانم کدامین پل در کجای دنیا شکسته که هیچکس ب مقصدش نمیرسد
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:51 ·
mona
mona
گاهی گمان نمیکنی و میشود!گاهی نمیشود ک نمیشود!گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است!گاهی نگفته قرعه ب نامت میشود!گاهی گدای گدایی بخت یار نیست!گاهی همه شهر گدای تو میشود!
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:49 ·
mona
mona
قلیون ی درس خوب ب من داد به پای کسی بسوز که نفسشو خرجت کنه
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:43 ·
mona
mona
سلام عزیزم
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:39 ·
mona
1-1421661-7140490.jpg mona
خدایا من دلم قرصه کسی غیرتو با من نیست خیالت از زمین راحت که حتی روز روشن نیست کسی اینجا نمیبینه که دنیازیر چشماته یه عمره یادمون رفته زمین دار مکافاته فراموشم شده گاهی که این پایین چه ها کردم که روزی بایدازاینجا بازم پیش تو برگردم خدایا وقت برگشتن یه کم با من مدارا کن شنیدم گرمه آغوشت اگه میشه منم جاکن
دیدگاه · 1392/01/25 - 20:37 ·
mona
mona
قصه ازانجاشروع شد که...عصبانی بود گفت اگه دوسم داری ثابت کن گفتم چه جوری؟تیغ رو برداشت و گفت رگتو بزن گفتم مرگ و زندگی دست خداست گفت پس دوسم نداری تیغو برداشتم و رگمو زدم وقتی تو آغوش گرمش جون میدادم آروم زیر لب گفت اگه دوسم داشتی تنهام نمیذاشتی!!!
دیدگاه · 1392/01/22 - 11:24 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
mona
mona
آمدنت را حیران بنگرم؟؟ یا رفتنت را مات بمانم؟؟باد آورده را باد میبرد قبول!!!دلم را که باد نیاورده بود...!
دیدگاه · 1392/01/21 - 22:44 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
mona
mona
بسلامتی سربازی که 55دقیقه تو صف تلفن ایستاد تا به عشقش بزنگه اما وقتی زنگید گفت مشترک موردنظر در حال مکالمه میباشد
دیدگاه · 1392/01/21 - 22:39 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
mona
mona
سلام کسی نیس؟
دیدگاه · 1392/01/21 - 22:34 ·
mona
mona
دلتنگی عین ی جای شکستگی رو عینک آدمه هر جا نگاه کنی میبینیش
دیدگاه · 1392/01/21 - 22:30 ·
mona
mona
چه رسم جالبی است... محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را میگذارند پای سادگیت سکوتت را میگذارند پای نفهمیت نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت وفاداریت را میگذارند پای بی کسیت و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود تنهایی و بی کسی و محتاج ...
دیدگاه · 1392/01/21 - 22:21 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5