milad - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
milad mohammadi
1374-01-21
m -

دنبال‌کنندگان

(15 کاربر)

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید milad mohammadi را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
milad mohammadi
milad mohammadi
بیابان سرد و خالی بود دهانم خشک و عاری بود لبانم از عطش چسبیده بر هم بود در آنسو چشمه آبی
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:26 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
milad mohammadi
milad mohammadi
ای مد ، از بن خانه ات ویران باد خانه مان ویران نمودی، خانه ات ویرانه باد سنّت معقول ما را تو شکستی ، از جفا سنّت ، ای مد ز بن برکنده باد
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:26 ·
milad mohammadi
milad mohammadi
میروم دیگر راهمان از هم جداست راه حل این همه مشکلاتم خداست اوست که میداند خبر از دلهای بی قرار پس می گشاید گرفتاری هایم را پرودگار
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:25 ·
milad mohammadi
milad mohammadi
گفته بودم که دیگه بهت سر نزنم گر چه پشت در باشم ولی در نزنم چه کنم عزیز من کبوتر جلد توام پس مگه میشه رو بام تو پر نزنم؟
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:25 ·
milad mohammadi
milad mohammadi
چه وقتایی که وقتی، خسته میشم میرم به عشق تو، وابسته میشم میگم آخه چرا دنیا غریبه میگن موندن تووی رویا فریبه
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:25 ·
milad mohammadi
milad mohammadi
باز آتش با شراره با دلی پاره پاره زحسرت در غیابت اشک ریزم دوباره
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:24 ·
milad mohammadi
milad mohammadi
من در کشوري زندگي مي کنم که دويدن سهم کساني است که هرگز نمي رسند و رسيدن سهم کساني که هرگز نمي دوند... ارزش مردگانش چندين برابر زندگانش است.. در سرزمين من مردمانش با نفرت بيشتري به بوسيدن دو عاشق نگاه مي کنند تا صحنه ي اعدام يک انسان در سرزمين من. . .
دیدگاه · 1391/12/3 - 20:23 ·