maha - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
مَها
1392-01-01
f - متاهل
اسلام
تهران

دنبال‌کنندگان

(42 کاربر)

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید مَها را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
مَها
مَها
ازاین تکرارساعتهـ ـا ازاین بیهوده بودنهـ ـا ازاین بی تاب ماندنهـ ـا ازاین تردیدـهـ ـا نیرنگهـ ـا ... شکهـ ـا خیانتهـ ـا ازاین رنگین کمان سرد آدمهـ ـا وازاین مرگ باورها ورویاهـ ـا پریشانمـــ دلـ ـم پروازمیخواهد
2 دیدگاه · 1392/03/29 - 00:10 در كلبه عشق توسط Mobile ·
مَها
مَها
من نمی‌فهمم چرا هیچ کس نمینویسد از مردهــا از چشم‌ها و شــانه‌ها و دستهایشــان … … از آغوششان از عطر تنشـان، از صدایشــان… پررو می‌شوند؟ خب بشوند…. مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمـان نرفته‌ایم؟ مگر ما به اتکــاء همین دست‌ها همین نگاه‌ها همین آغوشهـا، در بزنگاههای زندگی سرِپا نمانده‌ایم؟… من بلد نیستم در سـایه، دوست داشته باشم من می‌خواهم خواستنم گوش فلک را کر کند من می‌خواهم مَردَم بداند دوستش دارم….
2 دیدگاه · 1392/03/28 - 23:55 در كلبه عشق توسط Mobile ·
مَها
مَها
بدترین قسمت زندگی؛ انتظار کشیدن است اما ... بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظار کشیدن داشته باشد ... !!!
دیدگاه · 1392/03/28 - 21:04 در دختر حوا توسط Mobile ·
مَها
مَها
وقتی عشق ... از مرز احتمال می گذشت لحظه ایی ایستاد دانه امید را از خورجین‌اش بیرون آورد، گودالی حفر کرد، آن را کاشت و رفت و من امروز ... در احتمال سایه بلند این درخت هزار ساله، به انتظار نشسته ام معجزه‌ایی کن لطفاً خدا
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:10 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
بيگناه پای دار رفت وخنديد،نميدانست که بالای دارخواهد رفت. چاقو دسته خود رابريد و محبت خار راگل نکرد، همانگونه که دوری دوستی نياوردوپول خوشبختی آورد. انگار دوره ضرب المثل ها به پايان رسيده است...!
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:10 در دختر حوا توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
وفاداری؟ خدا بیامرزدش ... صداقت؟ یادش گرامی... غیرت؟ به احترامش یک لحظه سکوت ... معرفت؟ یابنده پاداش میگیرد...
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:09 در دختر حوا توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
سوتک نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی آنقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را . . . " دکتر شریعتی "
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:08 در دختر حوا توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
دلم می خواست توی تقویم، روز جهانی “انسان” هم می بود . . . تا ببینم کی به کی تبریک می گفت!!
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:07 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
image.jpg مَها
2 دیدگاه · 1392/03/28 - 17:31 در الکی خوش ها توسط Mobile · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
وقتی سایه ها بوی انسانیت نمیدهند ! همان بهتر که سایه ای بالای سرت نباشد . اینجا برای حوابودن آدم کم است . . .
دیدگاه · 1392/03/28 - 00:54 در دختر حوا توسط Mobile · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
حوا بودن تاوان سنگینی دارد . . . وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم به هوا نیاز دارند !
دیدگاه · 1392/03/28 - 00:51 در دختر حوا توسط Mobile · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
دیگر نه آدم ، آن آدم است و نه حوا ، آن حوا من و تو زاده ی کدامین دو نخستینیم که نه بوی آدمیت داریم و نه هوس حوا . . . ؟!
1 دیدگاه · 1392/03/28 - 00:49 در دختر حوا توسط Mobile · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
دنـیــآ بــآزی هــایـت رآ ســرم در آوردی گـــرفتنــی هــآ رآ گــرفتــی دآدنــی هــآ رآ نـــدآدی حســـرت هــآ رآ کـــآشتــی زخـــم هآ رآ زدی دیــگر بـس آســت... چیــزی نمــآنــده.. بـگـــذآر بخــوآبــم محتــآج یــک خــوآب بــی بیــدآريم
دیدگاه · 1392/03/28 - 00:12 در كلبه عشق توسط Mobile · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
ﻋﺰﯾــﺰﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ قبول !! ﻭﻟﯽ ﻣﻦ عادتمه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﻣﯿﭙﯿﭽﻮﻧﻢ
2 دیدگاه · 1392/03/27 - 23:54 در كلبه عشق توسط Mobile · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
بین این آدمها فقط بایــــــــــــد عاقلانه زندگی کرد نــــــــــه عاشقانــــــه . . .
4 دیدگاه · 1392/03/27 - 23:36 در كلبه عشق توسط Mobile · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6