كلبه عشق - 7asemon

ب كلبه خوش اومديد

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه كلبه عشق عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
كلبه عشق (گروه عمومی · 31 کاربر · 100 پست)
مَها
مَها
حرمـ نفسهایتــــ مرا بهـ دنیاے دیوانگاטּ راهی می کند پادشاهی کـטּ تــو پادشاهـ قصـر دلمـ باش و مـטּ بــآنـوے قلـمرو قلـبتـــ
4 دیدگاه · 1392/03/29 - 00:23 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
عاشــقٍ آن لحــــــظه ام، که کنارت هستــــــــم، و کودک درونـــــــم از اشتیاق با تـــو بودن، می خــــواهد زمین و زمان را بهـــم بریزد....
2 دیدگاه · 1392/03/29 - 00:21 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
❤آسمــ❤ـونی رو دوســ❤ـت دارم که بارونـــ❤ـش فقط واسه شسـ❤ــتن غمـــ❤ـهای تــ❤ـو ببــ❤ــاره..❤❤
2 دیدگاه · 1392/03/29 - 00:20 در كلبه عشق توسط Mobile ·
مَها
مَها
ازاین تکرارساعتهـ ـا ازاین بیهوده بودنهـ ـا ازاین بی تاب ماندنهـ ـا ازاین تردیدـهـ ـا نیرنگهـ ـا ... شکهـ ـا خیانتهـ ـا ازاین رنگین کمان سرد آدمهـ ـا وازاین مرگ باورها ورویاهـ ـا پریشانمـــ دلـ ـم پروازمیخواهد
2 دیدگاه · 1392/03/29 - 00:10 در كلبه عشق توسط Mobile ·
مَها
مَها
من نمی‌فهمم چرا هیچ کس نمینویسد از مردهــا از چشم‌ها و شــانه‌ها و دستهایشــان … … از آغوششان از عطر تنشـان، از صدایشــان… پررو می‌شوند؟ خب بشوند…. مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمـان نرفته‌ایم؟ مگر ما به اتکــاء همین دست‌ها همین نگاه‌ها همین آغوشهـا، در بزنگاههای زندگی سرِپا نمانده‌ایم؟… من بلد نیستم در سـایه، دوست داشته باشم من می‌خواهم خواستنم گوش فلک را کر کند من می‌خواهم مَردَم بداند دوستش دارم….
2 دیدگاه · 1392/03/28 - 23:55 در كلبه عشق توسط Mobile ·
مَها
مَها
وقتی عشق ... از مرز احتمال می گذشت لحظه ایی ایستاد دانه امید را از خورجین‌اش بیرون آورد، گودالی حفر کرد، آن را کاشت و رفت و من امروز ... در احتمال سایه بلند این درخت هزار ساله، به انتظار نشسته ام معجزه‌ایی کن لطفاً خدا
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:10 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
دلم می خواست توی تقویم، روز جهانی “انسان” هم می بود . . . تا ببینم کی به کی تبریک می گفت!!
دیدگاه · 1392/03/28 - 18:07 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
دنـیــآ بــآزی هــایـت رآ ســرم در آوردی گـــرفتنــی هــآ رآ گــرفتــی دآدنــی هــآ رآ نـــدآدی حســـرت هــآ رآ کـــآشتــی زخـــم هآ رآ زدی دیــگر بـس آســت... چیــزی نمــآنــده.. بـگـــذآر بخــوآبــم محتــآج یــک خــوآب بــی بیــدآريم
دیدگاه · 1392/03/28 - 00:12 در كلبه عشق توسط Mobile · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
ﻋﺰﯾــﺰﻡ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ قبول !! ﻭﻟﯽ ﻣﻦ عادتمه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﻣﯿﭙﯿﭽﻮﻧﻢ
2 دیدگاه · 1392/03/27 - 23:54 در كلبه عشق توسط Mobile · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
بین این آدمها فقط بایــــــــــــد عاقلانه زندگی کرد نــــــــــه عاشقانــــــه . . .
4 دیدگاه · 1392/03/27 - 23:36 در كلبه عشق توسط Mobile · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
آدم ها همه می پندارند که زنده اند برای آنها تنها نشانه ی حیات، عرق گرم هوس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد: آهای ! از خانه ی دلت چه خبر؟
2 دیدگاه · 1392/03/27 - 23:22 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
خداوند بی نهایت است... اما: به قدر نیاز تو فرود می آید... به قدر آرزوهای تو گسترده می شود... به قدر ایمان تو کار گشا می شود...
دیدگاه · 1392/03/27 - 23:21 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
رشتيه ميره كلاس غيرت . شب زنش پاميشه بره دستشويي رشتيه ميگه كجا ميري زنه ميگه دارم ميرم دستشويي رشتيه ميگه بشين خودم ميرم {-7-}
2 دیدگاه · 1392/03/27 - 20:10 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
اعلام برنامه های کودک شبکه قم :1.جوجه طلبه ی زشت 2.حاج آقا گجت 3.مداح زبل 4.خانواده ی آیت الله ارنست 5.حاجی لنگ دراز 6.حاجی و عمامه ی سحر آمیز 7.شیخ های کوه آلپ 8.فیتیله حوزه تعطیله. {-11-}
2 دیدگاه · 1392/03/27 - 20:06 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مَها
مَها
هرچه مــــغرور تر باشـــــي ، تشــنه ترند براي با تــو بودن... و هــرچه دســـت نيـــافتنـــــي باشي، بيشتر به دنــــبالت مي آيند... امان از روزي كه غــــروري نداشته باشي، و بـــي ريا به آنها مـــــحبت كني... انـــوقت تـــــورا هيچوقت نميبيند... ســــــاده از كـــنــارت عـــــبور ميكنند... !!!
دیدگاه · 1392/03/27 - 07:47 در كلبه عشق توسط Mobile · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 4 5 6 7 8