gra55 - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
AtOsA
1392-01-08
f -

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید AtOsA را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
AtOsA
1362997702428429_thumb.jpg AtOsA
یادمان باشد که: اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق ز هر بی سروپایی نکنیم!! یادم باشد که : من از این به بعد هستم، نه تا به حال.
1 دیدگاه · 1392/01/8 - 13:08 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1363329715620503_thumb.jpg AtOsA
گاهی وقتها چقدر ساده عروسک میشویم، نه لبخند میزنیم نه شکایت میکنیم، فقط احمقانه سکوت میکنیم!!
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:41 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1356546075113295.png.jpg AtOsA
میدونی رابطه بین دوتا چشمات توی چیه ؟ با هم پلک می زنند، با هم حرکت می کنند، با هم گریه می کنند، همه چیز رو با هم می بینند و با هم می خوابند. اما هرگز نمی تونند همدیگرو ببینند، این همان معنای دوستی است
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:37 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1352392092527394.png.jpg AtOsA
همیشه:ذره ای حقیقت پشت جمله “فقط یک شوخی بود” ؛ کمی کنجکاوی پشت جمله “همینجوری پرسیدم” ؛ مقداری احساسات پشت جمله “اصلا بمن چه” ؛ مقداری فکر و عقل پشت “چه میدونم” ؛ و اندکی درد پشت “اشکالی نداره” ؛ وجود دارد ..!!
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:33 · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1.jpg AtOsA
به خدا گفتم : « بیا جهان را قسمت کنیم آسمون واسه من ابراش مال تو دریا مال من موجش مال تو ماه مال من خورشید مال تو … » خدا خندید و گفت : « تو انسان باش ، همه دنیا مال تو …من هم مال تو..
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:22 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1361166485238082_thumb.jpg AtOsA
سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید: آیا «زندگی» را «زندگی کرده ای»؟
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:21 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1360917374992259_thumb.jpg AtOsA
شادی را هدیه کن ‘حتی’ به کسانی که آن را از تو گرفتند…
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:03 · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
AtOsA
1362561257590910_thumb.jpg AtOsA
اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند، ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود…
دیدگاه · 1392/01/8 - 12:00 · 7 امتیاز + / 0 امتیاز -