delseporde - 7asemon

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود
جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود
فردا که قیامت آشکارا گردد
هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه delseporde عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
delseporde (گروه عمومی · 60 کاربر · 162 پست)
کیانا
کیانا
فروزان از دو مشرق در سحرگاهان دو ماه آمد دو خورشید جهان افروز در دو صبحگاه آمد دو موسی در دو دریا یا دو یوسف از دو چاه آمد دو رهرو یا دو رهبر یا دو مشعل دار راه آمد دو شمع جمع بزم جان دو رکن محکم ایمان دو بحر رحمت و غفران دو دست قادر منان دو آدم خو دو یوسف رو دو موسی ید دو عیسی دم دو شمع جمع انسانها دو شاه کشور جانها دو باب الله احسانها دو بسم الله عنوانها دو سرو باغ و بستانها دو باغ روح و ریحانها دو واجب جاه امکانها دو مشعل دار کیهانها دو خالق را نماینده دو قران را سراینده دو رحمت را فزاینده دو دلها را رباینده یکی را بر اولیا سادس یکی را بر انبیا خاتم
دیدگاه · 1394/10/8 - 16:50 در delseporde · 1 امتیاز + / 1 امتیاز -
کیانا
کیانا
اسم تو نور امـید است و صفای سینه هاست دین تو اسلام عشق است و بدور از کینه هاست روز میـلادت شدم مست می عرفان تو آیه شرع است و حق است، خط به خط قرآن تو
دیدگاه · 1394/10/8 - 16:50 در delseporde · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
@tania عضو گروه شد. 1394/10/8 - 16:50
@Majid_123 عضو گروه شد. 1394/07/20 - 01:41
@Miss_Sweet_Talk عضو گروه شد. 1394/07/6 - 21:03
@majid-3262 عضو گروه شد. 1394/03/5 - 10:14
@nafas عضو گروه شد. 1394/02/24 - 14:13
@good-boy عضو گروه شد. 1393/10/11 - 10:10
@alimohammad عضو گروه شد. 1393/04/14 - 16:19
@sari123 عضو گروه شد. 1393/02/3 - 23:14
@shahabit عضو گروه شد. 1393/02/1 - 10:26
@ttaannaazz عضو گروه شد. 1392/10/28 - 10:01
mehdi
mehdi
یک فیلسوف می گوید:انسان موجود عجیبی است.اگر به او بگویید بیش از میلیاردها ستاره در آسمان است،بدون چون و چرا قبول میکند.اما روی یک صندلی نوشته باشند رنگی است،زود دستش را می زند تا ببیند راست است یا نه.
دیدگاه · 1392/06/14 - 20:03 در delseporde · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
mehdi
mehdi
دیروز پینوکیو آدم شد و امروز ،آدمها پینوکیو !من از عاقبت مادربزرگ میترسم اگر فردا، شنل قرمزی گرگ شود ...
دیدگاه · 1392/06/14 - 19:47 در delseporde · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
mehdi
mehdi
همسرنیوتن بسیارناراحت بود.اومیگفت: این اشک های من بودکه بر زمین میریخت اماتوسیب راترجیح دادی...
دیدگاه · 1392/06/14 - 19:15 در delseporde · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 9 10 11 12 13