هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو - 7asemon

تو این گروه ازادی هر کاری دوست داری بکنی!
دوست داری پست شاد بذار!
دوست داری غمگین بذار!
دوست داری عکس بذار....
خلاصه هر چی عشقت می کشه..
اگه اماده ای بزن بریم

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه هرچه می خواهد دل تنگت ب.. عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
هرچه می خواهد دل تنگت ب.. (گروه عمومی · 35 کاربر · 121 پست)

ارسالهای هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو

sahar
sahar
بـﮧ گوش خـدآ بـرسآنـیـد آدَمـﮧ ایـטּ حـوآ سـآل هـآست ڪﮧ رَفـتـﮧ است ایـטּ حـوآے تنهــآ رآ برگـردآטּ پیـش خـودَتـ بهشتـش رآ نمے خوآهـمـ بـﮧ جهنمـش هـمـ رآضـے امـ هـرجـآیـے بـآشَـد جـز ایـטּ دُنیـآ ایـטּ دُنیـآ زیـآدے بـوے آدَمـ گرفتــﮧ است ..
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:06 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 1 امتیاز -
sahar
sahar
آهـآﮮ رقیـب مـטּ ! یـآدت بـآشــد ... ڪم حوصلـﮧ اسـت ... ظـآهـرش جـدﮮ ؛ امـآ دلـﮯ دآرد ڪﮧ مِهرَبـآنـﮯ اش بـﮧ وسعـت یڪ اقیـآنوس است ! بـَد قـول نیـست ، امـآ ڪم مـﮯآورد و سر قولَش نمـﮯمـآنـد ... همیشـﮧ دنبـآل بهـآنـﮧ است ، بهـآنـﮧ دستش نَده ! خستـﮧ کـﮧ بآشـد ، تنهـآیش بگــذآر !
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:05 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
پاییز است و هوا پر شده است از دوستت دارم هایی که به باد سپردم ، کاش پنجره ات باز باشد ...
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:05 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 1 امتیاز -
sahar
sahar
وقتی یه آدم میگه هیچکس منو دوست نداره ، منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست . . . همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه ...
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:05 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
دلتنگیهایم را زیر دوش حمام میبرم / بغضم را میان شرشر اب داغ میترکانم / تا همه فکر کنند قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است.
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:05 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
من مورچه ای را مسخره میکردم که سالها عاشق یک تفاله چای بود/ خودم را فراموش کردم که زمانی عاشق اشغالی بودم که فکر میکردم ادم است..
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:04 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
کــــــــاش گاهی زنـــــــــدگی [◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►] داشت . . . !
2 دیدگاه · 1392/03/29 - 10:08 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
امروز دلم واسه داشتنت پر که نه...پر پر میزنه... واسه بودنت... بغل کردنت... اینکه سرمو بذارم روی شونه هاتو دستاتو فرو کنی لای موهامو بگی: مال خودمی! بعد ببینی که چه جوری با همین دو سه حرف تو آروم میشم... امروز دلم خیلی امنیت تورو میخواست....خیلی ..!!
دیدگاه · 1392/03/29 - 10:07 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
رفتار من عادی است اما نمی دانم چرا این روزها از دوستان و آشنایان هرکس مرا می بیند... از دور می گوید: این روزها انگار حال و هوای دیگری داری! ولی باور کنید من مثل هر روزم با آن نشانی های ساده و با همان امضا، همان نام و با همان رفتار معمولی مثل همیشه ساکت و آرام فقط شاید کمی بیشتر از روزهای قبل مرده باشم
1 دیدگاه · 1392/03/29 - 10:07 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
کسی که تو حرفاش زیاد میگه “بیخیال” بیشتر از همه فکر و خیال داره... فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره ...
2 دیدگاه · 1392/03/28 - 13:38 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
کـاش بـرایِ تـ ـو کتـ ـابِ قصه بـودمـــ نه نوارِ قـصه !!! آنـوقـ ـت جـایِ ایـنکه با چشـمانِ بَـسته بـه من گـوش بـدهی مـرا در آغـوشِ دستـانت می گرفتـی و چـ ـشمـــ در چـ ـشمـ ـ ـ می خوانـ ـدی!!!
دیدگاه · 1392/03/28 - 13:35 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
(( دوره ای شده که حاضرم به جای پت باشم اما یه دوست واقعی مثل مت داشته باشم...))
دیدگاه · 1392/03/28 - 13:34 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
شــبـها بـه پــهـلــو مــی خــوابـم و پــاهــایـم را در شـکـم جـمـع مـی کـنـم..جـنـیـن گـونـه...!! بــه ایـن امـیـد کـه فـردا مـتـولـد شـوم ولـی در عـجـبـم کـه سـالـهـاسـت بـسـتـر مـرا آ ب س ت ن اسـت و مـن گـسـتـاخـانـه نـه سـقـط مـی شـوم و نـه مـتـولـد.....!!!
2 دیدگاه · 1392/03/28 - 13:34 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
آهای کافـﮧ چی : در این روزهاے پر رفت و بی آمد ندیدی عزیزی را کـﮧ تمام ِ تلاشش در رفتـטּ بود و نماندטּ ؟ این آخرے ها خبر دیدنش را در کافـﮧ اے بـﮧ مـטּ دادند ؛ اگر رفتـﮧ کـﮧ هیچاگر باز هم آمد تو قهوه ای تلخ تر از تمامی تلخ ها بـﮧ حساب مـטּ برایش بریز , اگر از تلخی اش گلـﮧ و شکایتی کرد بگو :فلانی گفت :این تلخی در برابر رفتنت هیچ است . بگو : کـﮧ فلانی در بـﮧ در این کافه بـﮧ آטּ کافه در پی تو بود بی انصاف !آهای کافـﮧ چی حواست با مـטּ است ؟
دیدگاه · 1392/03/28 - 13:34 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
بغض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی “سبک” نشوی “سنگین” تری
1 دیدگاه · 1392/03/27 - 21:33 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 6 7 8 9 10