هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو - 7asemon

تو این گروه ازادی هر کاری دوست داری بکنی!
دوست داری پست شاد بذار!
دوست داری غمگین بذار!
دوست داری عکس بذار....
خلاصه هر چی عشقت می کشه..
اگه اماده ای بزن بریم

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه هرچه می خواهد دل تنگت ب.. عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
هرچه می خواهد دل تنگت ب.. (گروه عمومی · 35 کاربر · 121 پست)

ارسالهای هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو

sahar
sahar
چـه غــم انگــــیـز اسـت .. ســرنــوشـتِ مــاهــیِ کــوچــک .. وقتــی ، بــه هــوایِ جُــفتِ خــود .. بــه اقــــیـانــوس مــی زنــــد .. و نهــــــنگ هــــا .. عــاشقَـش مــی شـــونـــــد !
دیدگاه · 1392/03/31 - 23:37 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
آرزوی کسی نباش آرزوی آدم ها قیمت دارند جایگزین دارند تاریخ مصرف دارند!
sahar
sahar
مــزرعـه را.. ملـــخ هــا جــویــدنــد ! و مــا .. بــــرایِ کـلاغهــا “متـــرسک” سـاختــــیم ! و ایـن بــود ، شــروعِ جـــــهالــت …! .
sahar
sahar
نسلـی هستــیـم ، که روزهــا میخــوابیــم.. و شبــهـا بیـــــداریـــم ! چــون.. تــاریـکی شب ، بـــرامــون.. قــابــل تحمـّـل تــر از “تـــاریــکی” روزهــامــونــه !
sahar
sahar
اینـجــــا ، زمین … ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان ! نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست ! امّــــا ، مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد ! سلام ، تـــــولــــــیدَش ! و انــــــــقضـــایــــــــش ؛ خــــداحــــافــــظ ! .
sahar
sahar
اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم چیزی از معناش کم نمیشه ! درست مثه آدمهای گندی که لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !
دیدگاه · 1392/03/31 - 23:21 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ، خواهشا تو حلق بقیه نکنین !
sahar
sahar
بـرایِ قـــد کشــیدنــم ، خیــلی هـا .. کــوتـــــاه آمــدنــد …!
sahar
sahar
می خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران بعد قضاوت کن !
sahar
sahar
دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی …
sahar
sahar
ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛ کـــه دریـــده شـــده ایــــم
4 دیدگاه · 1392/03/31 - 23:17 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
soshiant
normal_عکس عاشقانه 53.jpg soshiant
زیاد فرقی نکرده … خودِخودشه فقط اونی که داره باهاش قدم میزنه ” من ” نیستم . . .
دیدگاه · 1392/03/31 - 16:41 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
soshiant
24159496975011185550.jpg soshiant
حال آدم خراب پرسیدن ندارد اما … دستانش گرفتن دارد . .
3 دیدگاه · 1392/03/31 - 16:40 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
soshiant
14.jpeg soshiant
دعای باران چرا؟ دعای عشق بخوان این روزها دلها تشنه ترند تا زمین خدایا کمی عشق ببار
2 دیدگاه · 1392/03/31 - 16:37 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
مـﮯפֿـوآهـَґ برگـَرבґ بـﮧ בورآטּ ڪوבڪـﮯ: آטּ زمـآטּهـآ ڪـﮧ:عـِشق تنهـآ בَر آغـوش مـآבر פֿـُلـآصـﮧ ميـشـُב، بـالـآتـَريـטּ نـُقطـﮧ زَميـטּ،شـآنـﮧهـآﮮ پــבَر بوב، بـَבتريـטּ בُشمـنـآنـَґ פֿـواهـَر و بـراבرґ بـوבنـב؛ تنهـآ چيـزﮮ ڪـﮧ مـﮯشڪَست،اسبـآب بـآزﮮهـآيـَґ بـوב و معنـآﮮ פֿـُבاحـآفـِظ تا فرבا بوב ...
دیدگاه · 1392/03/30 - 22:06 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 6 7 8 9 10