هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو - 7asemon

تو این گروه ازادی هر کاری دوست داری بکنی!
دوست داری پست شاد بذار!
دوست داری غمگین بذار!
دوست داری عکس بذار....
خلاصه هر چی عشقت می کشه..
اگه اماده ای بزن بریم

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه هرچه می خواهد دل تنگت ب.. عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
هرچه می خواهد دل تنگت ب.. (گروه عمومی · 35 کاربر · 121 پست)

ارسالهای هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو

sahar
sahar
من و تو از تبار بی کسانیم در این غوغا چه کس را دوست بنامیم کسی نشنیده فریاد کمک را کمک کن تا برای هم بمانیم
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:32 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
نمیدانم چرا بین این همه آدم پیله کردم به تو ! شاید فقط با تو پروانه میشوم !
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:32 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
من بهار را بی تو دوست ندارم من عشق را بی تو دوست ندارم من نفس کشیدن را بی تو دوست ندارم من زندگی را بی تو دوست ندارم .
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:30 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی ولی بترس از روزی که همون بشه درد دلت
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:30 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
ای نگاهت رونق فردای من در تو معنا می شود دنیای من ای کلامت بهترین اثبات عشق با تو ماندن آرزوی رویای من
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:30 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
چه دمدمی مزاج شده احساسم ، گاهی آرام ، گاهی بارانی ، چه بی ثباتم بی تو !
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:30 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
نمیدانم چرا وقتی دلم هوایت میکند ، نفس کشیدن فراموشم میشود ، انگار دلم تاب هوای دیگری را ندارد
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:29 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
اتاق تنهاییم پا به ماه اتفاق تازه ایست ، به گمانم یکی نبود قصه های من در راه است
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:27 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
نفس بده که برات نفس نفس بزنم نفس به جز تو نخواهم برای کسی بزنم مرا اسیر خود کردی دعایم کن که آخرین نفس را در این قفس بزنم
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:16 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
حجم خالی تو را حجم هیچکس پر نمیکند ، باز هم بگو دوستان به جای ما !
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:14 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
دلمان کوچک است ، ولی آنقدر جا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم ، نیمکتی بگذاریم برای همیشه ی عمر
3 دیدگاه · 1392/03/27 - 21:14 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
عشق مثل عبادت کردن می مونه بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی . . .
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:14 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:13 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
sahar
sahar
یواشــــکی دوستم داشته باش ! آدمای دنیـــــــای من، چشـــم دیدن عشــــق رو ندارن !
دیدگاه · 1392/03/27 - 21:09 در هرچه می خواهد دل تنگت بــــگو · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 6 7 8 9 10