alimohammad - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
alimohammad
بیخیال
1369-04-08
m - مجرد
اسلام
فارس
رفته ام

دنبال‌کنندگان

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید alimohammad را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
alimohammad
alimohammad
با قلبی از عشق ،با خطی از حریر محبت ، بر روی یک برگ کهنه از یاس ،مینویسم:دوستت دارم خدای من که همیشه هرگاه که می خوانمت هستی............. .
دیدگاه · 1393/04/18 - 12:50 · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
alimohammad
alimohammad
در حیرتم از مرام این مردم پست ...........این طایفه زنده کش مرده پرست ........... تاهست بکشندش زجفا .........تا رفت ببرندش سردست
دیدگاه · 1393/04/14 - 15:46 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -