ميكــده - 7asemon

اينجا تفاوت ها ارزش نيستــ....

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه ميكــده عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
ميكــده (گروه عمومی · 50 کاربر · 104 پست)
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
سهــمِ مَــن از دُنیــــــــــــا نداشتـــــن استــــــــــــ ... تنهـــــا قـــــدم زدن در پیاده رو هــــــا و فكـــــــر كردن به كســـــی كه هیـــــــــچ وقتـــــــــــــ نبــــــــــود ................!
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:08 در ميكــده · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
دلـمـــ مـیـخـواهـد کـسـیـــ «بـاشــد» «خــوبـــ» بـاشـد... «مـهـربـانـــ »‌ بـاشـد... « بـســـ» بـاشـد... هـمـه‌یـــ ایـنـــ بـودنـــ هـایـشـــ فـقـطـ بـرایـــ مـنـــ بـاشـد.. بـرایـــ مـــنـــ...
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:07 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم : دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو … !
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:07 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
نمیدانی ...چه خوشحالم که این فصل عاشقانه ها دارد به پایان می رسد ... دلم آدم برفی می خواهد ...{-41-}
1 دیدگاه · 1392/09/29 - 09:07 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
دیگـــــر فرقـــــی نمی کنـــــد ... " بیایـــــی " یـــــا " نیایـــــی " ... مـــــن دیگـــــر هیچوقـــــت ... حالـــــم " خـــــوب " نمی شـــــود ............!
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:07 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
و یـكـــــ دَقیقــــه سـُــكوتـــــ ...! بـــه احتــــرآمــ تمــــــآم لَحظــــــه هــــآیی كـــه , در انتظــــآر پـــآســــخ تـــــو مـُــــردنـــد ...............!
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:07 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
چــ " تلــخ " است: "علـآقه" ای کـ "عادت" شود. . .! "عـآدتی" کـ "باور" شـود. . .! "باوری" کـ "خـاطره" شـود . . .! و "خـآطره" ای کـ "درد" شـود. . .!
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:05 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
√ بـعضـیــآ سـوآב حـرفـــ زבטּ ڪـه نـבآرטּ هـیـچ ..! |: شـعـور خـفـه شـבטּ همـ نـבآرטּ
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:05 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
جـــآے رِفتـَنـَتــْـــ درِد مـےکـُنـــد ـهـَنوز ..... کـُجایـے؟
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:04 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
+ ڪـــآش ـگـُفتــﮧ بــودے ڪـــﮧ چِـقـَدر عـَوآرِض دآرَد טּـبودَنـَتــــــــــ ـقـَلبـــــ دَرد حـِس دَرد چـِشم دَرد فـِڪـر دَرد فـــــِڪـر دَرد .......
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:04 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
[بـهـتـریــלּ] نیــωـتـم !!! امـا اونقـבر پـُـررو هــωـتـم ڪـہ بـهترِیــלּ هـا رو بــפֿـوام {-29-}
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:03 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
وجودمان گاهی چه گرم می شود، به یک " دلخوشی " کوچک به یک "کجایی " به یک " خوبی " به یک " سلام "
دیدگاه · 1392/09/29 - 09:02 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
مثــلِ همـیشه برای تــو می نویسم تـــــــو بـه نـیـت هــر کـــــه دوســت داری بخوان . . .
دیدگاه · 1392/09/29 - 08:59 در ميكــده · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
کاش من هم کسی را داشتم ........ که با بستن چشمانم ....... حس قشنگ نگاهش را احساس میکردم ....... بوی نفسهایش را میشنیدم ........ کاش من هم کسی را داشتم ....... که حتی وقت نبودنم .... عاشقم باشد ........ کاش ...
دیدگاه · 1392/09/3 - 03:47 در ميكــده · 1 امتیاز + / 1 امتیاز -
گل اندام
گل اندام
کسی که بیشتر از همه دوسِت داره بدونـــ دلیل شایـــد هر روز باهات دعواش بشه ! اما وقتی که ناراحتی با "همه ی دنــیــا" می جـنگه تا به ناراحـتــیت پایان بده!
1 دیدگاه · 1392/08/13 - 11:51 در ميكــده · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 6 7 8 9 10