ميكــده - 7asemon

اينجا تفاوت ها ارزش نيستــ....

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

شما می توانید با وارد شدن به سایت در گروه ميكــده عضو شوید و همچنین می توانید مطالبتان را در این گروه منتشر کنید!
ميكــده (گروه عمومی · 50 کاربر · 104 پست)
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
دیـوآنـﮧ ےِ روزْهآیـے هَسْتـ ـَم کـﮧ مِهـربآטּ میشَوے . . . حَتـّے اَگـ َـرْ نَـدآنمْ چـرآ . . . !
دیدگاه · 1392/03/28 - 12:51 در ميكــده · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
به تو کــــه کــــــاری ندارم دارم به دردِ خــــودم می میرم تقصـــــیر من نیست که “تــــــو” تنــــــها درد منی
دیدگاه · 1392/03/28 - 12:50 در ميكــده · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
یه وقتــــــایی هست که جواب همه نگرانیـــات و دلتنگیات میشــه یه جمله که میکوبن تو صورتــــت "بهم گیر نـــــــده، حوصله ندارم "
دیدگاه · 1392/03/28 - 12:50 در ميكــده · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
اگر هر لحظه ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭو ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ بشی برات ﺍﺱ ﺍم ﺍﺱ اوﻣﺪﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ! ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﺷﮏ ﮐﻦ ﺩﻟـﺖ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ …
1 دیدگاه · 1392/03/28 - 12:50 در ميكــده · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
گـــارسوטּ آمـــב … پرسیـــבم : تلـخ تریـטּ قهوه اے که בاریـב چیــست؟ آهے کشیـב و جــواب בاב : زنـבگے ... پرسیـבم : با چـــﮧ شیـــریـטּ میشوב؟ جوابـے نـבاב … خـواستــم בوباره بپرسم که سرانجـــــام با یک پوزפֿـنـב جواب בاב : شیریـטּ شـבنـے نیســت تا وقتـے که مــا انساטּ ها گناهکـــــاریـــم!
دیدگاه · 1392/03/28 - 12:50 در ميكــده · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
واژه عشق چه هرزه رفته ! ! ! . . . این روزها هر احساس بی سروپایی را . . . . . . . عشق می نامند . . . .
7 دیدگاه · 1392/03/28 - 12:49 در ميكــده · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
جــدایــی تــو از مــن را هــم مــیدیدنــد بــی شــک اســکــار مــی گــرفــت بــازی ات بــا مـــن …
2 دیدگاه · 1392/03/28 - 12:49 در ميكــده · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
--« bi ehsaas »--
--« bi ehsaas »--
دلتنگــی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا سهم ِ من از تــو همـین دلتنگـی ها ییست که بی دعوت می آینـد و خیال ِ رفتن نـدارند
4 دیدگاه · 1392/03/28 - 12:49 در ميكــده · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 6 7 8 9 10