C20 - 7asemon

مشخصات

موارد دیگر
mostafa
0000-00-00

دنبال‌کنندگان

آخرین بازدیدکنندگان پروفایل

در صورتی که تمایل دارید mostafa را دنبال کنید باید ابتدا وارد سایت شوید!
mostafa
mostafa
http://upload7.ir/images/65202426952923737699.gif
دیدگاه · 1392/07/28 - 22:20 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
mostafa
mostafa
خواستی دیگه نباشی ، آفرین ، چه با اراده لعنت به دبستانی که تو از درس هایش فقط تصمیم کبری را آموختی . . .
1 دیدگاه · 1392/07/28 - 22:18 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
mostafa
mostafa
ما نسلی بودیم که مهم ترین حرف های زندگیمان را تایپ کردیم .... !!!
دیدگاه · 1392/07/28 - 22:17 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
mostafa
mostafa
❧شب است ...❧ ❧کلنجار میروم با خودم❧ ❧با دلتنگی هایم❧ ❧با قلب له شده ام❧ ❧با غرور شکسته ام❧ ❧سراغش را بگیرم ... نگیرم ... بگیرم ... نگیرم❧ ❧نزدیک صبح است ... دل را به دریا زدم ❧ ❧" مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد "❧
دیدگاه · 1392/07/28 - 22:17 ·
mostafa
mostafa
این پسرایی هستن که ابروشونو نخ میکنن بعد پیوند وسطشونو برنمیدارنا... اینا می خوان بگن مجردن !هنو شوور نکردن
mostafa
mostafa
ﺁﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺕ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻩ : ﺩﻭﺯﺕ ﺩﺍﻟﻢ ﻋﺠﻘﻢ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺒﯿﻼﺗﻮ ﻧﺰﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻩ
1 دیدگاه · 1392/07/28 - 22:15 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -